Náš tím

Ing. Jozef Pokorný

Konateľ:

Telefón:

Email: oz.carovnyprutik@gmail.com

—————

Mgr. Martina Pokorná

Programová koordinátorka:

Telefón: +421 910 632 096

Email: oz.carovnyprutik@gmail.com

—————