2 % dane

Je tu obdobie podávania daňových priznaní. Chceme poprosiť všetkých dobrých ľudí, ktorí sú ochotní nám pomôcť formou 2% z daní. Nič Vás to nebude stáť, nič nebudete platiť zo svojho, ale určite budete mať dobrý pocit, že ste takto prispeli konkrétnemu človeku, ktorý Vašu pomoc potrebuje. Tieto prostriedky použijeme na skvalitnenie ťažkého života , liečebný pobyt, terapiu, a kúpu dôležitých zdravotných pomôcok.

Nebuďme ľahostajní a skúsme pomôcť. Veď je to také jednoduché.

Stačí požiadať zamestnávateľa o potvrdenie a následne vyplniť tlačivo, určujúce komu chcete svoje 2% darovať.  Obe tlačivá si môžete stiahnuť z našej stránky v menu 2% dane. Následne ich stačí poslať na daňový úrad prislúchajúci Vášmu bydlisku.

Budeme Vám veľmi vďační ak sa  touto formou rozhodnete prispieť.

 

Ďakujeme

Vyhlasenie2017_edit.pdf (141688)

vyhlasenie vyplnene.pdf (496,1 kB)

Všetky dostupné informácie si môžete pozrieť na stránke

rozhodni.sk/poukazatel/