Ing. Jozef Pokorný

Konateľ:

Telefón:

Email: oz.carovnyprutik@gmail.com