2% dane

10.01.2018 12:24

Opäť  je tu čas daňových priznaní. Ak sa rozhodnete podporiť naše OZ budeme veľmi vďační.

 

Tento rok je nové tlačivo, ktoré sa nedá predvyplniť a tak Vás poprosíme vyplniť správne údaje nasledovne:

Rok: 2017

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne, takže musi byť písané odzadu ...viď vzor vyhlásenie vyplnené

IČO: 42287481

Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Čarovný prútik
Sidlo: Sekule
Súpisné číslo: 333
PSČ: 90880
Obec Sekule

 

vyhlasenie 2017 FR.pdf (64229)

vyhlasenie vyplnene.pdf (507968)

Ďakujeme

 

—————

Späť